POZITIVNI PRISTUP
(Appreciative inquiry)

U našem radu se oslanjamo na načela organizacijskog razvoja i pozitivne psihologije.
Ona se najjasnije mogu iščitati iz načela pristupa koji dnevno koristimo: appreciative inquiry ili uvažavjuće propitivanje:

1. U svakom društvu, organizaciji ili grupi postoji nešto što funkcionira.
Često se fokusiramo na to da rješavamo probleme umjesto da promatramo ono što funkcionira uspješno, ono što radi. Zato je prvo pitanje koje si postavljamo: “Što je ovdje dobro, što funkcionira?”

2. Ono na što se fokusiramo, postaje naša realnost
Ukoliko se fokusiramo na sve što ne činimo i kako se ne pripremamo za budućnost, tada to postaje naša realnost. Kada se fokusiramo na ono što činimo i to ono što činimo uspješno, možem koristiti te pozitivne modele kako bismo inspirirali druge da čine isto. I tako kreiramo puno ugodniju realnost.

3. Realnost se kreira u trenutku, i postoji više realnosti.
Naša percepcija realnosti je drugačija od percepcije realnosti drugih ljudi.

4. Sam čin postavljanja pitanja utječe na organizaciju ili grupu na neki način.
Samo postavljanje pitanja već pokreće nove procese. Razmišljajte o tome kako bi se stvari promijenile kada biste se pitali što radi, za razliku od toga da pitate što ne valja.

5. Ljudi imaju veće samopouzdanje i povjerenje u put u budućnost (nepoznato) kada u nju odašilju sobom dijelove prošlosti (poznato) .
Na primjer, ne treba odustajati od dobrih navika i načina samo zato da bismo uveli nove tehnologije. Treba svoje dobre prakse ponijeti sa sobom i nastaviti ih raditi u budućnosti, i pridodati tome tehnologiju kao alat koji će olakšati i dopuniti naša radna ponašanja.

6. Ukoliko nosimo dijelove prošlosti sa sobom, neka to budu najbolji dijelovi prošlosti.
Vraćamo se u pozitivu. Ukoliko ćemo nastaviti činiti nešto što smo oduvijek činili, neka to budu naše najbolje navike i načini.

7. Važno je cijeniti razlike
Različita mišljenja, različiti pristupi, različite perspektive. Sve to povećava vrijednost organizacije, tima, zajednice, obitelji…

8. Govor oblikuje našu realnost
Birajte riječi. Način na koji govorimo oblikuje našu realnost.

“Uvažavajuće propitivanje” je najčešći prijevod metode na hrvatski jezik.
Susreće se još i “osnažujuće propitivanje”, “afirmativno ispitivanje”, “pozitivno propitivanje”, “istraživanje o pozitivnom” i sl

PAR MISLI O RIJEČIMA

“Uvažavajuće propitivanje” je najčešći prijevod metode na hrvatski jezik. Ono kako ga ljudi najčešće shvaćaju jest konstruktivno propitivanje.
Susreće se još i “osnažujuće propitivanje”, “afirmativno ispitivanje”, “pozitivno propitivanje”, “istraživanje o pozitivnom” i sl.

appreciate – cijeniti, uvažavati

Cijeniti, poštovati, priznati, razumijeti, smatrati vrijednim, biti zahvalan
Izvor lat. pretium vrijednost slično Sanskrit prati- uz, zauzvrat

a : shvatiti prirodu, vrijednost, kvalitetu ili značaj nečeg ili nekog
b : cijeniti, vrednovati, poštovati, uvažavati diviti se
c : prosuđivati o nečem s povišenom percepcijom ili razumijevanjem: biti svjestan (činjenice da smo dali puno energije u nešto)
d : prepoznati sa zahvalnošću (vašu ljubaznost), biti zahvalni

afirmativno – potvrđujuće

Middle English affermen, od latinskog affirmare; ad- + firmare učiniti čvrstim, snažnim

pozitivno

(istraži kroz Visual Thesaurus)
a) jasno izraženo, precizno, sigurno, definitivn, kategorično, neupitno
b) Psihološki osjećaj “fokusiranja na ono što je konstruktivno i dobro” zabilježen je od 1916. godine. Pozitivizam (1847.) je filozofija Augusta Comtea, koji je objavio “Pozitivnu filozofiju” (fr. Philosophie positive) 1830. godine

konstruktivno

Konstruktivno razmišljanje je sposobnost fokusiranja na pozitivno i pronalaženja rješenja za probleme. To je ključna vještina za uspjeh u bilo kojem području života. Može se naučiti konstruktivno razmišljati. Učimo usredotočiti se  na ono što možemo promijeniti i nastojimo pronaći rješenja koja će biti korisna svima uključenima.

Što propitujemo?

Koji potencijal, resurse, kvalitete i pozitivno iskustvo uspješnog rada i suradnje imaju ljudi u organizaciji?