Četiri sobe promjene

Četiri sobe promjene© su teorija i model organizacijskog razvoja koji na razumljiv i inspirativan način pruža mogućnost razumijevanja osjećaja i emocija koje se javljaju u grupama i kojeobično umanjuju produktivnost i konstruktivno ponašanje. Može se dobro primijeniti kao podrška pojedincima ili grupama koje ili prolaze kroz ili se suočavaju s nadolazećim izazovnim promjenama; posebno kada je u grupama teško razgovarati o promjenama i kada članovi tima odustaju od komunikacije zbog nepovjerenja u komunikaciju. Poput kompasa omogućuju pojedincima i grupama da otkriju i imenuju različita stanja – emocije i iskustva koja dolaze na vidjelo kada osvijestimo da neke stvari nisu baš u najboljem redu. Model pomaže ljudima da otvoreno i s povjerenjem razgovaraju o tome i da se fokusiraju na konstruktivno ponašanje.Model Četiri sobe promjene© nas uči razumjeti prirodu našeg ponašanja, npr. zašto i kako odustajemo od komunikacije u ključnim trenucima. Uz to učimo i osvještavamo svoje stavove – o sebi, drugima i poslu – i učimo kako da prestanemo biti zaglibljeni ili nepomični. Primjena teorije četiri sobe promjene pomaže ljudima da se bolje snađu u situacijama promjena jer bolje razumiju kako se odnose prema promjenama, situacijama, problemima, pitanjima i izazovima u svom osobnom i radnom životu.Kroz primjenu modela 4 sobe promjene© sudionici će:

  • imati razumijevanje i prepoznavanje različitih stanja i iskustava koje kao pojedinci ili timovi prolazimo u različitim situacijama
  • steći uvid i povećano razumijevanje i poštivanje međusobnih različitosti
  • usvojiti zajedničku terminologiju i time olakšati međusobnu komunikaciju
  • imati razumijevanje i moći uvježbavati dijalog između različitih stavova i pristupa
  • naučiti pomaknuti sebe i druge iz negiranja, otpora ili zbunjenosti


Način rada:
Obično se proces primjene modela 4 sobe promjene započinje radionicom Uvod u Četiri sobe promjene©.
Tu radionicu provodi certificirani praktičar/facilitator tako da polaznici kroz osobno iskustvo grade model i uče zakonitosti ponašanja u situacijama promjene.Moguće je produbljivanje rada korištenjem specijaliziranih alata u smislu da se detaljnije radi na:

  • razumijevanju i komuniciranju uslijed međusobne različitosti
  • usklađivanju tima prema potrebama organizacije, tržišta i posla
  • edukacija ljudi da naučeno znanje i vještinu primjenjuju u efikasno donošenje odluka i vođenje ljudi
  • analiza timske ili organizacijske kulture
  • učenje načina da se komunikacija učini protočnijom, kvalitetnijom i efikasnijom
Četiri sobe su razvojno vrijeme za pojedince i timove, i umjesto revolucionarnih promjena, otvaraju put  prema stvarnom razvoju, evoluciji.

Probirući snage i resurse, korisne i zdrave timske i osobne navike, svjesno odbacujući ometajuće načine – tako tim sustavno i postepeno razvija svoje kapacitete i kompetencije.

OSNOVNI ALATI

Uvod u 4 sobe promjene
Uvodna radionica u model je prilika da se usvoji osnovno razumijevanje o tome kako se ljudi kreću kroz promjene,
da se u timu uspostavi zajednička terminologija oko načina i stanja u kojima se ljudi nalaze tijekom suočavanja s promjenama.
Primjerena je za male, srednje i velike timove.

Organizacijski barometar© je dinamična interaktivna dijagnoza toga kako trenutno pojedinci/timovi/organizacija razmišljaju o promjeni, potrebi za promjenom i spremnosti na promjenu. Organizacijski barometar nije tradicionalni alat za ispitivanje organizacijske klime.

Primjenjujemo ga kao podršku grupama koje ili prolaze kroz ili se suočavaju s nadolazećim izazovnim promjenama. Koristimo ga kao alat za razumijevanje klime od razine malog tima to razine grupe, a onda i  čitave organizacije kako bi se utvrdila pitanja i problemi i kako bi se pronašli načini za njihovo rješavanje. Kroz radionicu će polaznici dobiti uvid u atmosferu i stavove prema promjeni i uspostaviti zajedničku terminologiju koja će olakšati komunikaciju o osjetljivim kompleksnim temama.

Osobna Dijalektika i Skala AutsajderstvaTM

Koristi se za individualni razvoj, povećanje samosvijesti i bolje razumijevanje vlastitog pristupa i osnovnih tendencija tijekom promjena. U timu olakšava razumijevanje međusobnih razlikosti i otvara mogućnost uvažavajućeg dijaloga uslijed razumijevanja razlika. U primjeni je najprikladniji za rad u malim grupama i individualno. Iznimno zanimljiv i vjerojatno budući standard timskih intervencija