Što je (zapravo) upravljanje promjenama?

” U prvi plan se postavlja zahtjev za izgradnjom takve organizacije koja  će biti u stanju pratiti i prilagođavati se izrazito brojnim promjenama u poslovnom okruženju…”

Change management je naziv za čitavo područje poslovnih procesa i vještina. Kada govorimo o kompetencijama upravljanja promjenama, govorimo o  zrelosti i sposobnostima vođenja i upravljanja, o integrativnoj vještini: Upravljanje promjenama  obuhvaća niz aktivnosti u organizacijama koje obuhvaćaju metode, alate i pristupe vođenja promjena. Uvijek se odvija u nekoliko koraka (bilo oni projektno vođeni i prepoznati, ili nenamjerni) :

 1. prepoznavanje potreba i pokretanje promjene (razvoj, transformacija ili tranzicija)
 2. dijagnosticiranje porebnih promjena i oblikovanje budućeg stanja
 3. planiranje intervencija kako bi se željena promjena postigla
 4. implementiranje planova i nadziranje provedbe
 5. održavanje promjene
 6. vođenje i upravljanje reakcijama uključenih ljudi
 7. učenje iz promjene

U praksi ne postoje čvrste granice između pojedinih koraka, no kvalitetni razvoj i učinkovitost organizacije ovise o tome da se koraci potrebni za provođenje organizacijskih promjena sustavno adresiraju. Postoje razne poslovne prakse kojima se organizacija usmjerava prema većoj učinkovitosti i poduzimaju se mjere da se razbiju neučinkoviti obrasci ponašanja i suradnje u organizaciji.


… Kao što ističu brojni autori, prepoznavanje potrebe za promjenama i mogućnostima efikasnog upravljanja promjenama, dvije su sasvim očite suprotnosti.  Nije  dovoljno uvidjeti problem i odlučiti o potrebnom rješenju, najteže pitanje je kako doći do željenog mjesta od onog gdje se tvrtka trenutno nalazi, odnosno kako upravljati organizacijskim promjenama.

U istom smislu je podrška procesu upravljanja promjenama –sustavna podrška planiranju i provođenju potrebnih koraka u upravljanju promjenama. Sastoji se od niza timskih i individualnih, edukacijskih i konzultativnih sastanaka – usmjerenih kvalitetnom donošenju odluka i odmjeravanju potreba i ciljeva tijekom procesa promjena. Osobita pažnja se posvećuje tome da se ljude educira o  tijeku promjena i o očekivanim psihološkim reakcijama na promjene (uče se modeli upravljanja promjenama, poput Kottlerovog modela, 7s, 4 sobe promjene, Kurt Lowenov mode) i promišlja se upravljanje ljudskim resursima u organizaciji ili projektnom članova tima.

Podrška upravljanju promjenama sastoji se od niza aktivnosti koja prati organizacijski tim kroz nekoliko susreta (ili tijekom duljeg trajanja zahtjevnog projekta ili transformacije)

 • edukacije o modelima i načinima provođenja promjena
 • edukacije i konzultacije o vođenju timova i facilitacije timskih procesa
 • individualna podrška – voditeljima programa/projekata i timova  – konzultacije i coaching
 • po potrebi – intervencije /moderacije u organizacijskim konfliktima

Teorija i praksa upravljanja promjenama (5. izdanje)
The theory and praactice of change management.
John Hayes, proffesor emeritus of change management – Leeds University, UK


Dodatni izvori:
Burnes, B. (2000) Managing Change – A Strategic Approach to Organizational Dynamics, 3. ed., Prentice Hall, Harlow
Cummings, T.G. and Worley, C.G. (1993) Organization Development and Change, 5th edition. New York: West.
Garratt, B. (2005) Organizational Change, Learning and Metrics: Hard and Soft Ways to Effective Organizational Change, Development and Learning in Organizations, Vol. 19
Kotter, J. P. (1996) Leading Change, Harvard Business School Press, US
Robbins, S. P. (1992) Bitni elementi organizacijskog ponašanja, 3. izd., MATE, Zagreb
A change management process: Grounded in both theory and practice 
A Mento, R Jones, W Dirndorfer – Journal of Change Management, 2002 – Taylor & Francis

Kakvu podršku vam možemo pružiti?

 • rad s članovima tima s fokusom na temu upravljanja promjenama u organizaciji
 • povećati razumijevanje zakonitosti kretanja ljudi kroz promjene
 • poučiti o osnovnim fazama promjena, i kako komunicirati u pojedinoj fazi
 • edukacija sudionika da naučeno znanje i vještinu primjenjuju u efikasno donošenje odluka
 • poboljšati komuniciranje uslijed međusobne različitosti
 • formiranje i usklađivanje tima, vođenje ljudi prema potrebama organizacije i posla
 • analiza i razvoj  timske ili organizacijske kulture
 • učenje načina da se komunikacija učini protočnijom, kvalitetnijom i efikasnijom

Moderacija timskih procesa

Naša stručnost i iskustvo dolaze do punog potencijala kada radimo s timovima i grupama. Izvrsne smo u otkrivanju i poticanju potencijala zajedničkog rada. Imamo povjerenje obično i kada ga drugima ponestaje. Povjerenje u to da postoji način za suradnju i komunikaciju. Pomaže i dugogodišnje iskustvo u organizacijama iz kojeg crpimo puno živih i jasnih modela za rad.