Rad može dati cilj i smisao životu, strukturu
i sadržaj našim danima, tjednima, godinama, životu.
Može nam ponuditi identitet, samo-poštovanje,
socijalnu podršku i materijalne nagrade.

To će se dogoditi kada su zahtjevi posla optimalni, (a ne maksimalni), kada ljudi imaju mogućnost razumne količine autonomnosti, kada radimo u prijateljskoj i podržavajućoj  “klimi” i kada imamo adekvatnu nagradu za naš trud. Kada je tako, rad je jedan od najvažnijih faktora za promicanje zdravlja u životu.

Lennart Levi, Guidance on Work- Related Stress. Spice of Life, or Kissof Death?