Nekada ljudi imaju predrasude o tome da je najveći stres u poslu imati ljutog i nervoznog šefa… U našem radu s brojnim radnim ljudima potvrdilo nam se tisuću puta: izvori stresa u poslu često nisu očiti…  nešto što jedna osoba smatra “sitnicom” drugu osobu može dovesti do očaja, nešto što je jednoj osobi smiješno (komentar o timu) netkom drugom je užasno, i nešto što se čini racionalnom i skromnom poslovnom odlukom (npr. open space) nekog drugog natjera na traženje novog posla iako svoj posao i tim voli.

Ovaj materijal često koristimo u treninzima, no pomaže i kao materijal za razmišljanje voditeljskog tima.

IZVORI STRESA U POSLU

Sadržaj rada

Rad na monotonim, jednoličnim radnim zadacima

Rad na neugodnim i/ili neprikladnim radnim zadacima

Rad na zanimljivim, inspirativnim projektima i zadacima

Kontrola i participacija

Sudjelovanje u donošenju odluka

Stupanj kontrole (radni ritam, procesi, sati, okoliš)

Radno opterećenje i ritam

Količina radnih zadataka

Zahtjevnost radnih zadataka

Vremenski pritisak

Krizne intervencije-poslovi
koji se pojavljuju iznenada

Rad u situacijama u kojima nedostaju
resursi za rad

Međuljudski odnosi

Primjerenost načina rukovođenja

Kvaliteta povratne informacije- evaluacije obavljenog posla

Kvaliteta međuljudskih odnosa

Mogućnost za kontakt s drugim
ljudima tijekom posla

Postojanje procedura za rješavanje problema i pritužbi

Raspored rada

Fleksibilnost radnog vremena

Nepredvidivost radnog vremena

Duljina radnog vremena

Rad u neuobičajeno vrijeme

Fizički uvjeti rada

Rad u bučnoj okolini

Urednost u radnom prostoru

Primjerenost  prostora za rad

Higijena u radnom prostoru

Ugodnost radnog prostora

Organizacijska kultura

Učestalost komunikacije

Kvaliteta interne komunikacije

Usklađenost organizacijske strukture s ciljevima organizacije

Postavljanje ciljeva

Kultura prekovremenog, kompetitivnog, na zadatke orijentiranog posla

Postojanje predrasuda u organizaciji

Timska suradnja

Razvoj karijere i status

Postojanje mjerljivih rezultata rada

Sigurnost posla

Prilike za napredovanje

Usklađenost brzine napredovanja
sa spremnošću za napredovanje

Društveno priznanje vrijednosti rada

Uveden sustav evaluacije

Posao usklađen sa stručnim kvalifikacijama

Uloga u organizaciji

Jasnoća  radne uloge

Stupanj odgovornosti za ljude i njihove probleme

Postojanje metodologije za uvođenje u posao

Konflikt posao-privatni život

Ravnoteža različitih prioriteta