Kako uključiti menadžement u programe?

Istraživanja su pokazala da nije lako uključiti menadžment i dobiti njihov tzv. ‘buy-in’ u razvoj programa za zaštitu i poboljšanje zdravlja, otklanjanje stresa ili umanjivanje psihosocijalnih rizika u radu.

Postoje predvidljive (i razumljive) prepreke u razmišljanju i načini kako se one mogu prebroditi.

Uključivanje menadžmenta u programe za zaštitu zdravlja i dobrobiti na radnom mjestu ključno je za njihov uspjeh.
Menadžeri imaju značajan utjecaj na radnu okolinu i kulturu, a njihova podrška i angažman mogu doprinijeti većoj učinkovitosti programa.

Ipak, istraživanja su pokazala da nije uvijek lako uključiti menadžment u ove programe. Postoji niz prepreka koje menadžeri mogu doživjeti, uključujući:

  • Nedostatak vremena ili prioriteta
  • Zabrinutost oko povjerljivosti
  • Nedostatak razumijevanja za važnost programa
  • Negativna percepcija o stresu

Kako prebroditi prepreke

Postoje brojni načini na koje se ove prepreke mogu prebroditi. Evo nekoliko savjeta:

  • Da bi program bio uspješan, važno je da menadžeri vide njegovu vrijednost. Istraživanja pokazuju da su menadžeri vjerojatnije da će se uključiti u programe koji im pomažu da poboljšaju svoje vještine rukovođenja,smanje stres ili poboljšaju radnu okolinu.
  • Važno je komunicirati s menadžerima o programu na način koji je relevantan za njih. Koristite jezik koji razumiju i usredotočite se na koristi koje mogu imati od programa.
  • Povjerljivost je važna za menadžere. Uvjerite ih da će njihove povratne informacije biti tretirane povjerljivo.
  • Pomozite menadžerima da razumiju važnost programa. Objasnite kako program može doprinijeti zdravlju i dobrobiti zaposlenika, kao i organizacijskoj učinkovitosti.
  • Odbacite negativne percepcije o stresu. Razgovarajte s menadžerima o tome kako stres može utjecati na zdravlje i produktivnost zaposlenika i osvjestite kod njih odgovornost i obveze koje imaju prema zaposlenicima.

Uključivanje menadžmenta u programe za zaštitu zdravlja i dobrobiti zahtijeva planiranje i ulaganje vremena i truda. Međutim, uz pažljiv pristup, moguće je prebroditi prepreke i osigurati da program bude uspješan.

Ako razmišljate kako uključiti  menadžment u program za zaštitu zdravlja i dobrobiti, preuzmite sljedeći dokument.

Tu su navedene detaljnije informacije o preprekama koje menadžeri mogu doživjeti i načinima na koje ih možete prebroditi.