*ZRNCE SOLI – komadić zdravog razuma i skeptičnosti

Samo su dvije stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost, a nisam siguran za ovo prvo.
Albert Einstein