Omogućiti osjećaj kontinuiteta

Transformacijska promjena zahtjeva spremnost prepuštanju, a tome će pomoći ako ljudi znaju gdje će ih to prepuštanje odvesti.

Moderatorica potpomaže nastanku čvrste i pouzdane posude ako je njoj jasno gdje se ona i grupa nalaze u širem procesu na kojem rade. Jesu li na početku, u sredini ili na kraju? Vidi li ona kako će se proces s vremenom odvijati i ključne točke na tom putu?

Naglašava li ona socijalne interakcije na način da je svima jasno gdje je početak, a gdje kraj? Tka li ona priču koristeći doživljaje grupe na način da ljudima daje osjećaj kontinuiteta, ono što se stručno kaže “daje smisao”, tako da ljudi imaju osjećaj da znaju odakle su krenuli i kamo idu, povezujući ono što se dogodilo prije s onim što se sada događa i što će se iduće dogoditi? Kada moderator to čini, to znači da dobro vrši funkciju posude.

Alternativa je osjećaj kaosa ili konfliktnih objašnjenja koje stvaraju rupe u posudi i time otežavaju “kuhanje”. Bez osjećaja kontinuiteta, ljudi postaju apatični ili cinični ili uznemireni, a energija se rasipa.

Izvor: http://www.gervasebushe.ca/container.pdf